Министерският съвет даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продадат своя дял от недвижим имот във велинградското село Света Петка чрез пряко договаряне.
Съсобственикът на имота е изразил писмено съгласие да изкупи дела на дружеството.
Имотът с площ от 89 кв. м, не е необходим за дейността на „Български пощи“ ЕАД, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.
Източник: videlinabg.com