Чрез пряко договаряне ПРОДАВАТ част от имот на „Български пощи“ във велинградското село Света Петка

Министерският съвет даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продадат своя дял от недвижим имот във велинградското село Света Петка чрез пряко договаряне.
Съсобственикът на имота е изразил писмено съгласие да изкупи дела на дружеството.
Имотът с площ от 89 кв. м, не е необходим за дейността на „Български пощи“ ЕАД, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.
Източник: videlinabg.com

Още новини

Loading Facebook Comments ...