20 октомври – празник на готвачите и Световен ден на статистиката

По инициатива на Световната асоциация на кулинарните общества 20 октомври е определен за професионален празник на готвачите през 2004 г. Тази организация има повече от 8 милиона членове – готвачи от различни страни.

Денят на готвача се отбелязва в повече от 70 страни, като се организират конкурси, провеждат се дегустации и др.

Професията на готвача е една от най-често срещаните в света. Исторически обаче не се знае, кой е бил първият готвач.

Според една легенда това е жена, която дава името на цял отрасъл като кулинарията. Древните гърци са почитали бога Асклепий (в римския пантеон Ескулап). Неговата дъщеря Хигия се е считала за хранителка на здравето (от името й произлиза думата здраве). Тяхна вярна помощница в начинанията била готвачката Кулина, която станала покровителка на готвачите и готварството като изкуство получило името – кулинария.

Първите записани рецепти са се появили във Вавилон, Древен Египет и Китай, както и в страните от близкия Изток.

20 октомври се празнува и като Световен ден на статистиката. Този ден трябва да ни напомни и да подчертае нарасналото значение на науката статистика за вземане на правилни решения, от които толкова много се нуждае човечеството.

За първи път 20 октомври е обявен от ООН като Световен ден на статистиката през 2010 г. За да се отбележи значението на статистиката, цялата 2013 бе обявена за Световна година на статистиката.

Статистиката е клон на знанието, в което се излагат общи въпроси на събирането, измерването и анализ на масови статистически (количествени или качествени) данни, изследване на количествената страна на масови социални явления в числова форма.

В науката терминът „статистика“ е въведен от немския учен Готфрид Ахенвал през 1746 г. като предлага да се промени името на курса „политически науки“, преподаван в университетите в Германия, на „Статистика“. Така се дава началото на развитието на статистиката като наука и академична дисциплина.

Статистически отчети е имало много по-рано – преброяване на населението се е извършвало още в древен Китай.

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: