260 хиляди лева влизат в бюджета на Велинград от продажбата на магазин

 260 хиляди лева влизат в бюджета на Велинград от продажбата на магазин

Първоначалната цена за обекта беше 170 200 лв.
 

При публично оповестен търг с явно наддаване във Велинград беше продаден  магазин на бул.”Ал.Стамболийски” № 2 – урегулиран поземлен имот за комплексно жилищно строителство, търговия и услуги, жилищен блок”Здравец”. Търговският обект е с обща площ 185 кв.м. и прилежащата земя под него и доскоро в него се помещаваше офисът на Обединена българска банка. С решение на Общински съвет – Велинград от 28 май 2010 г.  след направена оценка от лицензиран оценител бе обявена начална тръжнацена от 170 200 лв. без ДДС. На търга се явиха 3 –ма кандидати – Явор Кидиков от Пловдив, велинградската фирма „Нима“ ООД и софийската Национална агенция „Разпространение“ АД, и тримата бяха допуснати по документи. Зам.-кметът Георги Янчев, който беше председател на комисията, обяви стъпка от 5 000 лв. и обясни, че всяко наддаване е с размера на стъпката. Бяха наддадени 18 стъпки и за сумата от 260 200 лв. купувач на общинския имот стана Национална агенция „Разпространение“ АД-гр.София.

PA MEDIA

velingradnews

%d bloggers like this: