Областният отчете първата година с ВиК асоциация и сдружение за депото

 Областният отчете първата година с ВиК асоциация и сдружение за депото


По повод една година от управлението на ГЕРБ и от назначаването си за областен управител на Пазарджик д-р Дончо Баксанов изброи по-съществените резултати от дейността на институцията в Пазарджик. „За този период създадохме ВиК асоциация, която е четвъртата в България, създадохме Сдружение за управление на твърдите битови отпадъци, което е първото в страната след изменението на закона, една от първите области сме, в която функционира Съвет за тристранно сътрудничество, чиято дейност беше високо оценена от председателя на Националния институт за помирение и арбитраж. Със съдействието на Съвета за тристранно сътрудничество беше решен проблем в Сърница, където дълго време работниците не бяха получили заплатите си и след намесата ни се постигна споразумение между тях и работодателя за изплащане на заплатите“, отчете д-р Баксанов. Областната администрация е оказала съдействие за връщане на терена на бившата база на корабомоделистите в острова, който беше в активите в „Войнтех“ и с решение на Министерски съвет беше върнат на община Пазарджик. Областната управа е подпомогнала и отварянето за посетители на пещера „Лепеница“. „По този обект предстои още доста работа, защото за масовия посетител няма удобства, но обектът е интересен за специалисти и може да се превърне в туристическа атракция и да съдейства за привличането на още туристи във Велинград и Ракитово“, посочи д-р Дончо Баксанов. На редовната си месечна пресконференция той предостави подробна информация за предстоящите дейности във връзка с учредяването на ВиК асоциация, за върнатите решения на общински съвети, за работата на комисията за оглед на речните корита и за програмите „Старт на кариерата“.

PA MEDIA

velingradnews

%d bloggers like this: