Община Ракитово обучи 30 безработни за поддръжка на пътища

 Община Ракитово обучи 30 безработни за поддръжка на пътища
30 продължително безработни  лица от Община  Ракитово взеха  успешно сертификати  за поддръжка на  пътища и започват работа през януари  2011 г. Обучението е част от спечеления проект на Община Ракитово по схема  „ Развитие”. Финансирането е осигурено от  Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.
Групата успя бързо  да формира необходимите знания, умения и работа в екип, коментира представителят на лицензираната фирма за обучения по професионална квалификация „ ИКОМ” ЕООД Антоанета Перостийска. Голяма част от курсистите завършиха с отлични оценки по теория и практика. От месец януари ще бъдат назначени на работа в Община Ракитово за период от 9 месеца.
По спечеления проект на местната администрация предстои да придобият професионална квалификация още 48 безработни лица в следните професии – планински водач, шлосер, стругар, спасител при бедствия и аварии, еколог. Стремим се да следваме политиката на пазара на труда за увеличаване на заетостта и понижаването на безработицата в региона чрез прилагане на активни програми и мерки, коментира кметът на Община Ракитово Емелия Еленкова. По тази начин се постига и желаният ефект от социалноикономическа интеграция на безработните в неравностойно положение чрез повишаване пригодността им за заетост, допълни кметът на Ракитово.
 

velingradnews

%d bloggers like this: