Ръст на безработицата в Пазарджишка област през последните три месеца отчетоха от Бюрото по труда

 Ръст на безработицата в Пазарджишка област през последните три месеца отчетоха от Бюрото по труда
Ръст на безработицата в Пазарджишка област отчете на днешната пресконференция Лидия Панайотова, директор на Бюрото по труда. През месец декември нивото на безработицата в общините Пазарджик и Лесичово е 7.08% при 6.98 – за ноември, и 6.91 – през октомври. През последния месец на миналата година най-голяма остава безработицата във високия район – в общините Велинград и Ракитово, където безработните са 23.73% от икономически активното население, в Батак са 16.08%, в Септември – 13.11%, Брацигово – 11.45%, Белово – 11.14%, Панагюрище и Стрелча – средно 10.46%, в Пещера – 8.5%.
През месеца в областта са обявени 1444 нови работни места, а 889 безработни са започнали работа. От тях 80 са назначени по мерки за заетост, други 439 – по програми за заетост. На 11 работодатели са изплатени 54 хил. лв. за наети 156 работници и служители. 103 безработни са преминали обучения в курсове, предлагани от бюрата по труда. За цялата 2010 г. нивото на безработицата в областта е било средно 7.6%.
Пазарджик е една от областите с обявени най-много „зелени” работни места (свързани с дейности по намаляване на вредното влияние върху околната среда и опазването й) в страната, каза още Лидия Панайотова. От следващия месец държавата ще субсидира компании, които разкриват „зелени” работни места и наемат безработни за поне 6 месеца. За целта в националния план за насърчаване на заетостта през тази година са предвидени 3.02 млн. лв.

velingradnews

%d bloggers like this: