Във Велинград днес отчитат проект за развитие на устойчив туризъм

Проектът се реализира в продължение на една година от водещата организация Община Белово, в партньорство с Център за обучение и услуги (ЦОУ), Общините Велинград, Септември и Кастелнуово Бормида (Италия) и се финансира от Програма „Регионално развитие” на Европейския съюз.
Обща цел на проекта „Иновативни практики за устойчиво развитие на туризма в Белово, Велинград и Септември” е да се установят контакти и се развие сътрудничество, целящо обмяната на информация, знания, умения и добри практики за устойчивото развитие на туризма във визираните общини. Да се разработят нови методи и решения за устойчивото развитие на туризма в партньорските общини при споделяне на италианския опит в тази сфера.
От 14.00 часа в конферентната зала на хотел „Елбрус” – Велинград ще започне Заключителната конференция по проекта.
 
PA MEDIA

velingradnews

%d bloggers like this: