Гражданите, които вече са закупили автомобил, няма да бъдат засегнати от новостите

 

Продуктовата такса, която се заплаща при закупуване на автомобил, популярна като „екотакса“, ще се промени. Това предвиждат промени в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на дебата

„Деветте пътя към еврофондовете: Околна среда“, съобщава „Труд“.Промените предвиждат екотаксата за нови автомобили, която в момента е 146 лева, да се понижи с 5% до 138 лева. За колите до 5 г. налогът ще стане 194 лева, вместо 200 лева. За автомобили от 5 до 10 г. продуктовата такса ще бъде увеличена с 3% от 253 лева на 260 лева. С толкова ще се повиши и екотаксата за превозни средства над 10 г. – от сегашните 267 лева на 275 лева. Според думите на Василева промените трябва да влязат в сила през есента с промяна в наредбата.

Гражданите, които вече са закупили автомобил, няма да бъдат засегнати от новостите, тъй като екотакси се налагат само при първа регистрация на автомобил в страната. Съгласно Закона за управление на отпадъците сумите от екотаксите служат за разкомплектоването и обезвреждането на автомобилите, излезли от експлоатация.

 

traffic News