За 3 години общините от Пазарджишка област са реализирали 13 проекта по ОП „Регионално развитие”

 За 3 години общините от Пазарджишка област са реализирали 13 проекта по ОП „Регионално развитие”

 

Д-р Дончо Баксанов председателства днешното съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и РКК в Южен централен район
От старта на оперативна програма Регионално развитие през 2007г. до момента общините от област Пазарджик са реализирали общо 13 проекта на стойност 34 298 333 лв., от които 5 са приключили. Това стана ясно на днешното съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ в Южен централен район /ЮЦР/, коетосе проведе  в Пазарджик.
Проектите са на общините Пазарджик, Панагюрище, Велинград, Пещера, Белово, Брацигово и Стрелча и са свързани с подобряването на физическата среда, пътната, социална и образователна инфраструктура, междурегионалното сътрудничество и развитието на туризма.  По тази програма с най-много проекти в Южен централен район са общините – Пазарджик, Смолян и Кърджали – по 4 проекта и
общините Пещера и Мадан – по 3 проекта.
Заседанието беше открито и водено от областния управител на Пазарджик д-р Дончо Баксанов, който в момента е председател на РСР и РКК в ЮЦР.  Присъстваха представители на министерства, областните управители на петте области от ЮЦР, кметове на общини от района, представители на управляващите органи на оперативните програми, представители на организациите на работодателите, на работниците и служителите на национално ниво.    
За зам.-предеседател на съвета единодушно беше избран кметът на община Панагюрище  Георги Гергинеков.
Регионалния съвет за развитие ще направи предложения пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството за промяна в Закона за регионално развитие, във връзка с показателите за определяне на териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа. Това ще даде възможност на общините да предоставят актуални данни за измерване на показателите за развитието на съответната община, в допълнение на официалните данни предоставяни от Националния статистически институт.
 На днешното заседание беше обсъдена и приета Годишната индикативна програма за дейността на РСР в ЮЦР през 2011 г.
Представителите на управляващите органи на оперативните програми представиха актуална информация относно операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на ЮЦР.
     През 2011г. Председател на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ в Южен централен район /ЮЦР/ ще бъде областният управител на област Хасково.

velingradnews

%d bloggers like this: