Държавнитe институции в обл. Пазарджик – проверки в заведенията заради противоепидемичните мерки

Съвместни проверки в заведения и ресторанти са направили служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР-Пазарджик заедно с Областна дирекция „Безопасност на храните”, Дирекция „Инспекция по труда”, Комисия за защита на потребителите и РС ”Пожарна безопасност и защита на населението” в Пазарджик.

В 3 от тях, намиращи се в централната част на областния град, са установени нарушения на хигиенните изисквания при съхранението и подготовката на хранителните продукти преди продажбата им на клиентите. Трудовите инспектори са констатирали лица, работещи без трудови договори. От Комисията за защита на потребителите за съставили три акта за установяване на административни нарушения за неизпълнение на изисквания за защита на лица в неравностойно положение. Предстои и съставянето на още два на заведенията, които са работили без категоризация.

Служителите от ОБДХ са изготвили предписания на два от обектите за пропуски в хигиената при съхранение на хранителни продукти от животински и неживотински произход, които са били и без документи за произход.

Служителите от пожарната пък са констатирали неизпълнение на редица противопожарни изисквания, като на трите обекта също са съставени актове.

Проверките ще продължат и занапред на територията на цялата област, особено активно във връзка с контрола върху спазването на противоепидемичните мерки въведени от Министерство на здравеопазването.

Информират от Пресцентъра на ОДМВР-Пазарджик

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: