Мариана Шопева – председател на Административен съд – Пазарджик апелира за онлайн справки от граждани

В обръщение до гражданите чрез медиите председателят на Административен съд – Пазарджик Мариана Шопева апелира за максимално използване на услуги от дистанция и препоръчва да се извършват справки по телефон и по електронна поща –  admincourt-pz@admincourt-pz.bg.

При необходимост от посещение на място е желателно предварително да се обаждат в деловодството на съда.

„Тези мерки са свързани с изключително критичната към настоящия момент епидемична обстановка в страната, както и за запазване живота и здравето не само на съдии и служители на Административен съд – Пазарджик, но и на живота и здравето на всички граждани, имащи контакт със съда. Моля, адвокатите и административните органи да спазват изискването за предоставяне на електронен адрес за комуникация със съда , или да се регистрират в ЕПЕП“ – казва в обръщението си  Мариана Шотева – председател на Административния съд.
Административен съд – Пазарджик
11-11-2020

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: