Отзвук: Ехо-о-о туристи!

В предишния брой отпечатахме статията “На Предел с песен” с автор Христо Семерджиев. Както винаги, неподражаемото перо на Христо Семерджиев не остави безразлични читатели. Напротив – отзвукът от материала, особено сред туристическата общност във Велинград, е голям. Причината е в темата, по която туристите ги боли от години: “Не прави много добро впечатление на останалите туристи ветерани разделението по велинградски. Една гора, един въздух, няколко дружества за туризъм. не знам дали ще съм жив да видя едно туристическо дружество “Юндола” – Господ знае и старите чепински баби”, пише Хр. Семерджиев.
В този брой публикуваме писмото на София Ключкова, което продължава същата тема и също ще породи дискусия. Такава върви от години и продължава да е с висок градус, затова редакцията е готова да даде гласност и други мнения.
По стечение на обстоятелствата на тази страница читателите ще прочетат и още един материал на туристическа тема – доказателство, че встрани от крамолите туристи вършат истинска и общополезна работа.

Докога ще си затваряте очите и ушите за истината?
Засрамихме се пред ветерани туристи от цяла Югозападна България – те си спомнят силното туристическо дружество на Велинград. А там, на Предел, объркаха даже името…
Защото и туристи от Велинград не знаят, че:
1. Единственото легитимно туристическо дружество във Велинград е “Юндола 1919” с председател Борис Голомехов. Към него е сформиран Клуб на туристите ветерани “Острец”, който имаше покана за събора на Предел.
2. ТД “Юндола” с председател Недка Панайотова е нелегитимно. Не спазва законовите разпоредби и устава на БТС. Не е вписано в регистъра на Министерството на правосъдието. Не е регистрирано в ДА “Национална сигурност” и дирекция “Финансово разузнаване”. Не се отчита в БТС за провеждани събрания. Уставът на ТД “Юндола” не е в съответствие с устава на БТС. Не се отчита колективния членски внос. Всичко това са данни от писмо с изх. – 144/01.06.2010 г. на БТС, подписано от г-н Удев в отговор на питания на Инициативния комитет “Да поработим за Велинград”.
3. Канцеларията и документацията на ТД “Юндола” се намират на втория етаж в старата сграда на общината. Посетихме я: беше отключена, потънала в прах и боклуци, разпилени ведомости на ТД отпреди десетки години. Недай Боже някой чуждестранен турист да потърси канцеларията! А кой ще потърси отговорност за безобразното отношение към много туристически деятели и стажа им в системата на БТС?
Обръщаме се към малкия брой туристи извън ТД “Юндола 1919” да се присъединят към легитимното дружество, да се мобилизират за приемане на млади туристи и съвместно с хотелиерите да се учреди силна туристическа дестинация за български и чуждестранни туристи.
Надявам се любимият ни съгражданин, турист и артист Христо Семерджиев да поведе редицата млади и ветерани туристи към легитимното ТД “Юндола 1919”.
Ще бъдем горди и щастливи, ако групата към Клуба на инвалида при възможност идва на туристическите изяви на ТД “Юндола 1919”.
И накрая искам да уверя жителите на Велинград, общинската власт и Христо Семерджиев, че Господ знае, че има едно туристическо дружество във Велинград, а старите чепински баби ще научат от мен.
Призоваваме отговарящата за туризма Дияна Кехайова, зам.-кмет на община Велинград, да организира открита среща с всички заинтересовани, на която да се уточни състоянието на туристическите обекти, теренни пътеки, хижи и заслони, защото това е важно за жителите и гостите на Велинград.
София Ключкова, турист

 
 

velingradnews

%d bloggers like this: