Работници по временната заетост почистиха речните корита и пътищата в община Ракитово

По заповед на министъра на околната среда и водите ще бъдат извършени проверки в цялата страна за проводимостта и наличието на нерегламентирани сметища по реките и прилежащите им територии във връзка с предстоящото снеготопене и пролетно пълноводие. Целта е ако има проблемни участъци, те да бъдат почистени преди снеготопенето.  РИОСВ-Пазарджик даде предписания на кметовете на общините на територията на инспекцията за предприемане на мерки за почистване и недопускане на наличие на нерегламентирани замърсявания на речните корита и прилежащите територии, попадащи в териториалния обхват на съответната община. Срокът на изпълнение на предписанията за почистване на речните корита и прилежащите им територии е 15 април.  До края на месец май ще бъдат извършени проверки за изпълнение на дадените предписания. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети административно- наказателни мерки. За неизпълнение на предписание Законът за опазване на околната среда предвижда глоба от 2000 лева. В същия период ще бъдат извършени проверки и за чистотата на общинската пътна мрежа, населените места – ангажименти, произтичащи от Закон за управление на отпадъците на Общините. При констатиране на неспазване изискванията на ЗУО ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, които предвиждат глоби от 3000 лева.

 

Във връзка с това Община Ракитово предприе  действия по почистване на речните корита и пътищата в урбанизирана територия, като в акцията участват работници по  временната заетост. През последните няколко дни те обходиха поречието на Стара река и почистиха коритото от всякакви отпадъци, нахвърляни там от недобросъвестни граждани. От коритото бяха извадени пластмасови бутилки, найлонови торбички, животински отпадъци, стари автомобилни гуми и др. Работниците по временната заетост почистиха и коритата на река Мътница в град Костандово и село Дорково. Бяха почистени и общинските пътища от отпадъци. По този начин Община Ракитово отбеляза 22 април-Деня на Земята, а идеята е да покажем на света, че всяко малко екологично действие има значение. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.С отбелязването на Деня на Земята Община Ракитово дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата. От Община Ракитово апелират към гражданите да изхвърлят отпадъци в определените за целта места- контейнерите и кофите за смет.

Още новини

Loading Facebook Comments ...