Tags : Община Велинград

Велинград ЗДРАВЕ ИНСТИТУЦИИ ОБЩЕСТВО Ракитово Сърница

РЗИ-Пазарджик проведе обучение на медицински специалисти от училищата в общините

РЗИ- Пазарджик проведе обучение на медицинските специалисти, работещи в учебните заведения на територията на общините Велинград, Сърница и Ракитово. От 13:00 часа в голяма заседателна зала на общинска администрация-Велинград медиците се запознаха с начина на провеждане на организираното изследване с бързи антигенни тестове за COVID-19 на педагогическия и непедагогически персонал в детските заведения и училищата. […]Прочети

Велинград ИНСТИТУЦИИ ОБЩЕСТВО

Поредна жалба спира премахването на незаконния ресторант „Езерото“ на Клептуза

С Определение № 15933 от 23.12.2020г. , постановено по а.д.№ 11074/ 2020г. По описа на ВАС оставя без разглеждане като недопустима Касационната жалба на „Весеко -55-Велеви съдружие“ ЕООД против Решение № 396 от 06.07.2020г. на АС- Пазарджик, с което е потвърдена Заповед № 1170 от 22.08.2019г. на кмета на Община Велинград за премахване на преместваеми […]Прочети

Велинград ИНСТИТУЦИИ ОБЩЕСТВО

Община Велинград продължава социалната си ангажираност и през 2021 година

Община Велинград продължава проектите, стартирали през 2019-та и 2020-та година, които са с различна социална насоченост. Проект „Достоен живот”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, продължава до края на месец юли. Възрастни и социално слаби велинградчани ще продължават да получават топъл обяд до края на месец април. Проект „Патронажна грижа в община […]Прочети

Велинград ИНСТИТУЦИИ

Велинградчани ще могат да заплащат наложените глоби по електронен път

Финансовите санкции, наложени от община Велинград, ще могат да се заплащат по електронен път от началото на 2021-ва година. Това ще бъде възможно чрез Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ – www.egov.bg В раздел „Данъци и такси за гражданите“ – „Глоби по фиш, наказателни постановления“ е достъпна услуга № […]Прочети

Велинград ЛЮБОПИТНО ПРАЗНИЦИ

За Коледа децата от ОДК – Велинград изпратиха картички и

Децата от школата по изобразително изкуство и театралната школа към ОДК – Велинград с ръководители Венера Ланджова и Иванка Дебелушина сътвориха прекрасни картички и рисунки. Творбите бяха изпратени до Община Велинград. С тях малките творци поздравяват Общинското ръководство и пожелаят Весели коледни праэници!   Общинска администрация ВелинградПрочети

Велинград ИНСТИТУЦИИ

Последната редовна сесия на Общински съвет-Велинград за 2020 г. ще

Новите държавни отчисления за регионалното депо в Пазарджик са акцентът на общинската сесия Последната редовна сесия на Общински съвет-Велинград за 2020-та година ще се проведе утре – 16.12/ сряда/ от 9:30 часа. Извънредната епидемиологична обстановка налага общинските съветници да заседават он-лайн. Дневният ред на заседанието е от 38 точки и в началото са концентрирани теми, […]Прочети

Велинград ИНСТИТУЦИИ

Пътят Аврамово – Рохлева – Биркова – Кръстава – Юндола

Министерският съвет обяви за публична държавна собственост ново пътно трасе в общините Велинград и Якоруда с обща дължина от 30,100 км. То включва 29,120 км от съществуващия общински път PAZ1062 /BLG1350, п.к. П-84 – Аврамово/ – Рохлева – Биркова – Кръстава – /III-843, Велинград-Горски пункт „Селище“/ в община Велинград и участък с дължина от близо […]Прочети

Велинград ИНСТИТУЦИИ

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВЕЛИНГРАД 2014-2020

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ФИНАЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВЕЛИНГРАД 2014-2020 Уважаеми госпожи и господа, Община Велинград осигурява възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, възражения и становища по проект на финален доклад за изпълнение на ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА […]Прочети

Велинград ИНСТИТУЦИИ Пазарджик Ракитово

РИОСВ-Пазарджик обявява 3 защитени зони, между тях и от региона

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пазарджик  започна процедура по обявяване на три защитени зони от мрежата „Натура 2000“ в териториалния си обхват – област Пазарджик. В съответствие със Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на  защитени зона (ЗЗ) за опазване на природните местообитания и на дивата […]Прочети